Pandora-sagen: Domstole er ikke en simpel sportsarena

Mange har travlt med at udlægge Pandoras frifindelse ved Østre Landsret som et kæmpe nederlag til Bagmandspolitiet. Men den udlægning er en forsimpling. Nok fik Bagmandspolitiet ikke medhold, men sager ved domstolene er ikke en sportskamp, hvor det handler om at vinde de største sejre. Domstolene er stedet, hvor principielle spørgsmål bliver vurderet, og hvor … Læs mere