SU er et velfærdsgode, ingen tør røre ved

Velfærdsgoder. Smag på ordet. Det ligger godt i munden, for det er et udtryk for, at vi lever i et land, hvor vi har råd til at støtte hinanden.

Sikken en luksus, og hvor skal vi være glade for, at Danmark kan bidrage til at hjælpe borgere, når det er nødvendigt.

Problemet med velfærds­goder er imidlertid, at de er forbandet svære at ændre på, når de først er indført. Statens Uddannelsesstøtte er et lysende eksempel på et gode, som både rummer fornuft og irrationalitet.

Rundhåndet SU
På den ene side vil vi gerne stimulere unge til at tage en uddannelse. Det gør vi ved at uddele en rundhåndet SU, som sikrer en anstændig økonomi under uddannelse.

På den anden side må støtten ikke være så høj, at den står i vejen for, at andre kan få del i de goder, velfærdssamfundet har råd til at give videre, f.eks. til andre grupper i befolkningen med behov for en håndsrækning.

Spørgsmål er, hvordan sikrer vi os, at unge både uddanner sig til et langt liv på arbejdsmarkedet, som er til gavn for samfundet, men at de ikke har snablen så dybt ned i velfærdssamfundets lommer, at de suger midler ud, som andre vil kunne få gavn af, også til gavn for samfundet.

Det har Det Økonomiske Råd, vismændene, forsøgt at give et svar på i den økonomiske redegørelse, der blev fremlagt tirsdag.

Klar konklusion
Konklusionen er rimelig klar. »De samlede udgifter til Statens Uddannelsesstøtte (SU) til studerende på videregående uddannelser er steget betragteligt siden indførelsen af ordningen.«

Vismændene konstaterer, at støtten i Danmark er betydeligt højere end i de andre skandinaviske lande, og ifølge vismændenes analyse sammenholdt med international forskning vil det være mest fornuftigt at omlægge uddannelsesstøtten, så en større del gives som lån i stedet for stipendier.

Umiddelbart synes forslaget at ligge lige til højrebenet.

Regeringen har allerede i regeringsgrundlaget lovet at udarbejde forslag til en SU-reform.

Oppositionen burde alt andet lige kunne se fornuften i en omlægning, særligt fordi de unge, der gennemfører en videregående uddannelse, vil opnå en relativt højere indkomst senere i livet.

Ifølge vismændene vil en omlægning af SU-støtten ikke betyde begrænsninger i uddannelsesoptaget.

Det betyder med andre ord, at unge fortsat vil vælge en videregående uddannelse, selv om støtten sættes ned.

Det handler derfor alene om bekvemmelighed, og om lidt ekstra luksus i hverdagen

Det handler derfor alene om bekvemmelighed, og om lidt ekstra luksus i hverdagen, vel at mærke uden at blive unødigt belastet af gæld, når de unge indtræder på arbejdsmarkedet med et gyldent eksamensbevis i hånden.

Regeringsgrundlaget
Men selv om en SU-reform synes rationelt begrundet, så sker der intet, for kernen er som med alle andre velfærdsgoder: Når de først er givet, er de svære at slippe af med igen.

Vismændene foreslog således allerede i 2001, at SUen burde fordeles med stipen­dium og lån i de første tre år videregående uddannelse, men kun forhøjet SU-lån i de efterfølgende år.

Pointen var den gang som nu, at SU ikke bør give unødig fordel for dem med udsigt høje livsindkomster, men burde sættes i spil til en mere ligelig fordeling af velfærdsgodet.

Et synspunkt, der er svært at være imod, men som ingen rigtig tør angribe, heller ikke regeringen, selv om den har lovet at gøre det i indeværende valgperiode.

5 responses to “SU er et velfærdsgode, ingen tør røre ved

 1. Jeg er 100% for en omlægning af den nuværende SU model, men at det skal gå ud over de flittigste og mest veluddannelse unge giver da ingen mening? Det er os der i fremtiden kommer til at finansiere størstedelen af de offentlige ydelser, så hvorfor skal vi ikke have det godt mens vi knokler? Nej giv da hellere pengene til dem som ikke “kan” fordi dem er der jo statistisk set rigtig mange af right? Eller kan det være at de bare udnytter systemet og undgår at lave noget i hele deres liv? Hmm tænk lidt over hr. “opinionsredaktør” som højest sandsynligt har massere af penge at skyde i sine egne børn så de ikke mangler noget eller bliver ramt af en eventuel omlægning

 2. Synes glimrende forslag. Max 3 år SU og ikke på kandidatniceau og heller ikke i Gynmnasie – på bachelor niveau. Påstanden om at højtudd, har nemmere ved job passer jo heller ikke. Masser med videregående udd. har svært ved at få job. Endvidere masser af udenlandske studerende der får SU – helt urimeligt. SU koster over 20 mia om året.

 3. Bekvemmelighed og lidt ekstra luksus…

  Det er da et mærkat, en diskurs, der hurtigt kan gøre det indlysende, at SU ikke er nødvendigt for nogen – ikke engang modtagerne.

  Men er det rigtigt?

  Det er måske mindre vigtigt, når hensigten er at få skåret i SU’en, og gjort den ubrugelig for de, som virkelig har brug for den.

  Nogle unge mennesker har ikke forældre.
  Nogle unge mennesker har fattige forældre.
  Nogle unge mennesker har været udsat for vold, incest og andet – og kan derfor ikke bo hjemme under uddannelse.

  – og så kunne vi blive ved.

  For denne gruppe af unge mennesker er SU’en eneste vej til en uddannelse, og nogle gange er det ikke engang en længerevarende uddannelse, men “bare” en gymnasial uddannelse, der giver adgang til andet/mere.

  Så spørgsmålet bliver:
  Vil vi kun uddanne unge mennesker, der har et fornuftigt bagland – der kan tage over, hvor SU’en slipper?

  Vil vi gå glip af talentmassen i den øvrige gruppe af unge?

  Har vi råd til det?

 4. Lad os lige få en ting på plads ang. dvs. ydelser.
  Der er ikke nogen der får noget af staten. Alt hvad de fallerede politikere køber stemmer for kommer fra den del af befolkningen der arbejder i den private sektor.
  Og kun fra den sektor.
  Statsansatte er på defacto overførsels indkomst.
  Men man kunne jo starte med at spørge hvorfor danske skatte yderere skal betale for uddanelse af folk fra andre lande, men det skyldes måske at man håber at få nogle flere stemme kvæg.

 5. Man kunne også starte med at se på hvilke uddannelser der er i stand til at tjene sig selv hjem igen, og så differencere SU’n. Så alle de såkaldte humana uddanelser får mindre og de tekniske, der som bekendt tjener pengene får mere og længere SU.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *