Pensionskasser viser rå kapitalmagt i TDC-opkøb

Med et overraskende bud på TDC har de største pen­sions­kasser sendt et klart signal: Dine og mine penge kan og vil blive brugt til rå kapitalmagt.

Selv om ATP, PFA og PKA foretrækker at optræde høftligt, så vær sikker på én ting: Bag maskerne af høflighed gemmer der sig et tandsæt, der er klar til at bide hårdt, når muligheden opstår.

Bag maskerne af høflighed gemmer der sig et tandsæt, der er klar til at bide hårdt, når muligheden opstår

Vi så det allerede i 2013, da ATP og PFA gik sammen med Goldman Sachs om at købe sig ind i DONG Energy, nu Ørsted.

Goldman Sachs løb med hele opmærksomheden, men dine og mine penge spillede en aktiv rolle i købet. Vi stod skulder ved skulder med Goldman Sachs – men vi lod som ingenting, for vi gemte os bag den amerikanske investeringsbank.

I forbindelse med købs­tilbuddet på TDC har en usædvanlig lækage brutalt flået maskerne af ATP, PFA og PKA, og pensionskasserne er nu nødt til at træde frem på scenen og fortælle, hvorfor vores penge kan gøre det bedre end dem, der i dag ejer TDC.

Pensionskasserne er nu nødt til at træde frem på scenen og fortælle, hvorfor vores penge kan gøre det bedre end dem, der i dag ejer TDC.

ATP, PFA og PKA har formentlig håbet på, at opkøbstilbuddet kunne være blevet offentliggjort under mere ordnede former – på en måde hvor den australske kapitalfond Macquarie stod bag tilbuddet med støtte fra pensonskasserne.

Planen er, at Macquarie skal eje over 50 pct. og være den aktive ejer af TDC, mens pensionskasserne skal stå i skyggen som passive inve­storer med det subtile budskab, at danske penge vil understøtte danske interesser.

Men den grundfortælling er blevet spoleret. Fra at kunne komme med et offensivt, planlagt bud med klare strategiske ideer fremstår pensionskasserne i dag med nogle noget tågede forklaringer om satsning på TDCs infrastruktur – det vil sige netværksdelen, herunder øge samarbejdet med elselskaber og forbedre hastigheden på nettet.

Til gengæld skulle selskabet neddrosle indholdssiden – det vil sige musiktjeneste, filmstreaming og andre TV-tilbud.

Den plan går stik imod den strategiske retning, som TDCs bestyrelse har stået for, både med opkøb af kabel-TV-forretningen Get og senest med et bud på 15 mia. kroner for den nordiske mediekoncern MTG med TV3 og Viaplay.

ATPs topchef, Christian Hyldahl, har allerede sagt, at MTG ikke er en del af planen for købet af TDC. Vi står med andre ord ikke over for et købstilbud, der alene handler om pris, men om to vidt forskellige strategiske retninger.

Mens TDC har fremlagt en klar strategi, som man kan være enig eller uenig i, står pensionskasserne over for den dobbelte udfordring, som i begge tilfælde kræver rå beslutningskraft.

På den ene side kan de lade pengene tælle og fremlægge et åbent tilbud til aktionærerne i TDC.

Hvem tror på, at den siddende ledelse kan arbejde loyalt for en strategi, den ikke selv tror på

På den anden side skal pensionskasserne være klar til at skifte ledelsen og bestyrelsen ud, for hvem tror på, at den siddende ledelse kan arbejde loyalt for en strategi, den ikke selv tror på.

Denne gang kan pensionskasserne ikke gemme sig bag en kapitalfond som Macquarie, for krigen om TDC er kommet ud i det åbne rum. En krig, der involverer tusindvis af kunder, som nøje vil holde øje med, om deres penge vil blive brugt til at forbedre eller forringe TDC.

Til de administrerende direktører Christian Hyldahl, Allan Polack og Peter Damgaard Jensen fra ATP, PFA og PKA er der kun at sige:

Tavshed er ikke en mulighed.

2 responses to “Pensionskasser viser rå kapitalmagt i TDC-opkøb

  1. Mon ikke TDC’s bestyrelse under alle omstændigheder er færdig. Hvis ikke TDC bliver overtaget, kan bestyrelsen forvente et stormløb til generalforsamlingen fra vrede aktionærer, hvis interesser de er gået imod.
    Det er også værd at bemærke, at MTG er et af de selskaber, der vil lide mest under konkurrencen fra f.eks. Netflix.

  2. TDC’s bestyrelse har groft tilsidesat aktionærernes interesser til fordel for egne ved ikke at deltagtiggøre aktionærerne i forsøgene på dialog fra konsortiets side. En dialog som utvivlsomt vil resultere i et højere bud fra konsortiets side.

    Det er uacceptabel ageren fra bestyrelsens side og burde stride klart imod selskabsvedtægterne og/eller aktionæroverenskomsten. Dansk Aktionærforening tager også kraftigt afstand fra bestyrelsens ageren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *