Kim Simonsen i håbløs og trist jagt på sirenerne i HK

Først fyrer HK to medarbejdere i økonomiafdelingen på grund af fejlbudgettering. Dernæst smider HK direktøren for A-kassen, Bo Gatzwiller, på porten på grund af manglende tillid til hans styring af A-kassens økonomi. Dernæst modtager toppen af HK en lang anonym mail med en række beskyldninger mod HK-ledelsens håndtering af fyringen og det økonomiske rod i A-kassen.

Ud fra tidsforløbet alene synes den anonyme mail at have fået konsekvenser for næstformanden i HK.

Mette Lindberg, der ellers lige er blevet genvalgt tre uger tidligere, trækker sig, fordi hun pludselig har indset, at hun som formand for A-kassen har det politiske ansvar.

Set udefra har den anonyme mail åbenbart haft tilstrækkeligt med nye rystende oplysninger, som HK var og er tvunget til at handle på.

Det mest tydelige tegn er, at HK har hyret advokater fra Kromann Reumert til at udarbejde en ekstern rede­gørelse om det økonomiske rod i forbundet.

Den anonyme mail er underskrevet »Sirenerne i Forbundshuset«, og ifølge mailen repræsenterer afsenderne en bred kreds af ansatte i HK. De har ifølge egne oplysninger haft adgang til »regnskaber, kalendere, mail og forskellige bilag«.

Og netop den oplysning har fået HKs formand, Kim Simonsen, op i det røde felt.

Mens resten af verden hylder principperne bag whistleblower-ordninger, foretrækker Kim Simonsen en standret

Han indgiver en anmeldelse til Københavns Politi og inddrager computere fra ledende ansatte i HK og fra den politiske ledelse med det formål at afsløre synderne.

Mens resten af verden hylder principperne bag whistleblower-ordninger, foretrækker Kim Simonsen en standret, hvor de anonyme skal afsløres og om nødvendigt hældes ud af forbundet.

Som Kim Simonsen siger til Berlingske Business:

»Vi har ikke en Whistle­blower-­ordning i HK, fordi vi hviler på et tillidsbaseret system. Vi har ikke noget at skjule. Derfor er jeg rigtig ærgerlig over det her. Og jeg leder stadig efter motivet«.

Men når ansatte vælger at sende en anonym mail, er det et udtryk for dyb mistillid. Det tillidsbaserede systemet er derfor nedbrudt, og det falder alene tilbage på ledelsen, særligt når den anonyme mail indeholder oplysninger, som får alvorlige konsekvenser for en ellers nylig genvalgt næstformand.

Kim Simonsens reaktion er netop svaret på, hvorfor whistleblower-­ordninger er et nødvendigt redskab

Kim Simonsens reaktion er netop svaret på, hvorfor whistleblower-­ordninger er et nødvendigt redskab.

Adskillige virksomheder er kommet til den erkendelse. Novo Nordisk, A.P. Møller – Mærsk, Lundbeck, Vestas, Ørsted har indført whistle­blower-­ordninger. Rent faktisk er det blevet et udtryk for god selskabsledelse at etablere en whistleblower-ordning.

HK er imodsætning til LO, FTF og Akademikerne et af de fagforbund, som har kæmpet imod whistleblower-ordninger.

Holdningen har været, at whistleblower-systemet er stikkerordninger.

Modstanden i HK handlede oprindeligt om ordningerne i kommunerne, men måske har HK været forudseende, for hvad vil der mon ske, hvis ansatte i HK også fik en whistleblowerordning.

Vi ser resultatet nu. Reaktionen fra Kim Simonsen er i tråd med HKs linje, men ude af trit med god selskabsledelse.

Spørgsmålet er, om Kim Simonsen oprigtigt tror på, at HK er en tillidsbaseret arbejdsplads, eller om jagten på budbringerne alene handler om, at HKs topledelse vil undgå at blive ramt af de ansattes sirenesang.

2 responses to “Kim Simonsen i håbløs og trist jagt på sirenerne i HK

  1. Som fællestillidsmand i Fredensborg kommune oplevede jeg gang på gang, at den ekstremt topstyrende og stadigt fungerende kommunaldirektør afskyede anonyme lederevalueringer. Dette skete altid under dække af, at man måtte have tillid til hinanden. Det er heller ikke så svært, når man sidder i toppen af pyramiden med mulighed for at afskedige (eller gøre tilværelsen sur) for medarbejdere, der yder et velkvalificeret modspil til ledelsen. I Fredensborg kommune havde den politiske ledelse (godt presset af baglandet) det mod, at den gik op imod kommunaldirektørens umoderne ledelses-metoder og krævede, at ledelses-evalueringen blev anonymiseret (hvilket selvfølgelig gjorde kommunaldirektøren rasende). At en leder for et fagforbund kan gå imod en whistleblowerordning, er et tydeligt tegn på, at der er en formand, der er kommet ud af trit med sine medlemmer. Men det kunne han måske finde ud af, hvis han/forbundet stillede forslaget om en whistleblowerordning til urafstemning hos medlemmerne (=direkte demokrati)!

  2. Sirener, Whistleblowere eller ej. Det medt bekymrende og beskæmmende er, at det overhovedet er kommet så vidt i et så stort fagforbund. Rystende, at man i en statsanerkendt a-kasse har formået at havne i et økonomisk morads af enorme dimensioner uden at den politiske ledelse har formået at gribe ind i tide og i stedet vælger at afskedige i øst og i vest. Tåkrummende pinligt. Medlemmerne burde reagere prompte og kontant!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *