Nykredits børsplaner er uden stopklods

Den øverste myndighed i Nykredit skal om kort tid tage stilling til en børs­notering af realkreditkæmpen. Det sker, når repræsentantskabet i Forenet Kredit, som ejer 90 pct. af Nykredit, mødes for at tage stilling til planen.

Det vil være overraskende, hvis planen ikke vedtages. Men det bliver ikke et jubelvalg, for selv om ledelsen får sin vilje, har ledelsen mistet tillid hos væsentlige kundegrupper.

De senere dage har betydningsfulde aktører genrejst kritikken mod Nykredits børsplaner. Først såede en række professorer på Finans.dk tvivl om grundlaget for børsnoteringen, dernæst har den magtfulde formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, som også er medlem af repræsentantskabet for Forenet Kredit, efterlyst en plan B.

Hans udtalelse til Børsen bakkes op af endnu en betydningsfuld kunde, Steen Nørgaard Madsen, der er formand for Mejeriforeningen, medlem af Arlas bestyrelse og en del af formandskabet for Landbrug & Fødevarer.

Samtidig skal vi ikke glemme oprørsgruppen Consum, der fik sit gennembrud, da børsplanerne blev annonceret i begyndelsen af 2016.

Bestyrelsen for Nykredits øverste ejer, Forenet Kredit, har imidlertid ikke rykket sig en tomme. Den står fast på en børsnotering. Det primære argument er, at Nykredit skal have adgang til fri kapital i tilfælde af en ny finanskrise.
Det argument er bundsolidt.

Men argumentet er blevet sovset ind i et tvivlsomt virvar af uklar kommunikation.

Nykredits koncernchef Michael Rasmussens primære salgstale handlede om kommende kapitalkrav fra myndighederne. Selskabet skulle polstres, og samtidig skulle den have adgang til fri og hurtig kapital på børsmarkedet. Vi kender stadig ikke kapitalkravene, men vi kan se, at Nykredit med opskruede priser har skabt det ene rekordresultat efter det andet. Polstringen er efterhånden ret stærk, og argumentet om polstring bliver mere og mere tyndslidt.

De nuværende ejere skal med andre ord betale for at tiltrække nye ejere, som er følelseskolde over for Nykredits DNA

Tilbage står kundernes følelse af, at de er blevet flået i gebyrer alene med det formål at gøre Nykredit attraktiv for kommende aktionærer. De nuværende ejere skal med andre ord betale for at tiltrække nye ejere, som er følelseskolde over for Nykredits DNA.

Skiftet fra kundeejet selskab til aktionærejet selskab er et kulturskifte af dimensioner.

Problemet for Nykredits ledelse er, at den har fastholdt sin position og nærmest givet udtryk for, at skiftet er så kompliceret, at det er svært for kunderne at forstå.

Når du fejllæser følelserne, ender du i en kaotisk, fejlagtig og til tider pinlig kommunikation

Det er præcis i dette skifte, at ledelsen har svigtet. Den har ikke forstået de følelser, der er på spil. Når du fejllæser følelserne, ender du i en kaotisk, fejlagtig og til tider pinlig kommunikation.

Det skete i det øjeblik, da koncernchef Michael Ramussen og formanden for ejerne, Forenet Kredit, Nina Smith, stirrede sig blind på slutresultatet. De opererer ikke med stopklods. Plan B er derfor ikke realistisk.

Eneste alternativ er, at repræsentantskabet stemmer nej til en børsnotering. Det vil skabe en desillusioneret ledelse, bestyrelsen for Forenet Kredit vil træde tilbage, og det, der begyndte som kommunikationskaos, vil ende i ledelseskaos.

Dette er en ledelsesbeslutning, man ikke kan trække tilbage. Det er en beslutning, hvor man ikke kan begynde forfra.

Skaden er sket.

Plan B er død.

NB: Afsnit om Consum er rettet fra “blev dannet” til “fik sit gennembrud”.

 

6 responses to “Nykredits børsplaner er uden stopklods

 1. Hvad med de nuværende ejere, os, kunderne, hvorfor skal vi ikke først spørges om “vores” Nykredit skal børsnoteres?
  Er der måske nogle regler der fratager den enkelte ejers totale medbestemmelsesret, i forbindelse med en så stor ændring som en forestående børsnotering vel er?
  Jeg spørger for at blive klogere, hvis nogen kan svare?

 2. Noget af det mest beskæmmende er, at repræsentantskabet ikke repræsenterer os ejere/låntagere. Det er langt overvejende en af bestyrelsen udpeget gruppe. Man har udnyttet foreningens svagheder til egen fordel.
  Forslaget om en Plan B i form af en aktionærforening, hvor vi ejere får tilbud at købe aktier, som fremsat af en gruppe eksperter i sidste uge, er en win-win løsning. Men den bringer ikke ledelsen ind på de bonede gulve hos alverdens institutionelle investorer. Der venter ingen “ben” fra den øvrige branche, hvis ikke man går på børsen…
  Kursen er sat og det sidste søm kan være sat i kisten for den danske realkreditmodel. Vi boligejere og samfundet generelt kommer i al fremtid til at forære mindst 10 milliarder kroner væk om året. Den resterende realkreditbrance jubler med udsigt til, at Nykredit nu også skal honorere investorer – der vil nemlig nu ikke længere være nogen der kan agere stopklods for bidragssatsernes himmelflugt.

  Dette vil gå over i historiebøgerne som en katastrofe – og repræsentantskabet er ansvarligt!

 3. Gert Bøje, vi ejere bliver hørt, Nykredit er fuldt demokratisk, vi har blot sovet i timen.

  Claus Christiensen, svagheden i Nykredit er noget så gammeldags som TILLID, vi ejere har simpelthen sovet i timen, og troet på, at repræsentantskabet og bestyrelsen ville os alle det bedste.

  Det ville de desværre ikke.

 4. Nykredit har i hele denne proces brugt forskellige undskyldninger for at hæve bidragssatserne, for kunderne i Totalkredit. Ingen af begrundelserne er, eller måske vil aldrig blive en realitet. Det undre mig, at Konkurrence styrelsen nu også, har godkendt forhøjelserne for de kunder, der i forbindelse med overtagelsen af Totalkredit, fik at vide, at satserne ikke måtte hæves.

  Modstanden har været stor, og ledelsen fra Nykredit eller Forenet Kredit, har ikke lyttet til sine kunder. Med så stor en beslutning om at afskrive en 200 årig forening til fordel for en børsnotering, bør afgøres af kunderne. Nej nu er det 100 personer i et repræsentatskab, hvor ca de 90 er udpeget af Nykredit, der skal erklære den gamle forenings tanke død.

  Jeg håber virkelig, at Nykredit/Totalkredit kommer til at fortryde denne beslutning, ved at mange kunder flytter over i den kommende nye forening, Boligejernes Realkredit.

 5. JEG SYNTES NU DET ER SÅ SOM SÅ MED DET DEMOKRATISKE I NYKREDIT?

  DER SKER JO NYE TING I DENNE VERDEN HELE TIDEN, SÅ MÅSKE TAR DET HELE NU EN ANDEN DREJNING:

  Nykredit ser på alternativer til børsnotering

  Forenet Kredit, som er hovedaktionær i Nykredit, har modtaget et købstilbud fra en dansk investorkreds på en del af foreningens aktier i selskabet.

  Bestyrelserne i de to selskaber samt direktionen vil nu vurdere, om tilbuddet samlet set er et attraktivt alternativ til en børsnotering af Nykredit, der ellers var planen i løbet af 2018.

  Det oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse.

  Det er ifølge Finans en række pensionsselskaber heriblandt PFA Pension, AP Pension og Pension Danmark, som har fremsat købstilbuddet, der lyder på 10-15 mia. kr.

  Det blev i februar sidste år besluttet at igangsætte et børsforberedende arbejde med henblik på en børsnotering inden for 24 måneder.

  Sideløbende har Nykredits direktion undersøgt alternativer til en børsnotering, og det har ført til dialog med flere investorer i foråret 2017.

  Det har udviklet sig til konkrete forhandlinger, der nu er resulteret i et købstilbud. Arbejdet frem mod en børsnotering fortsætter dog, indtil andet er besluttet, oplyser Nykredit.

  Inden det forberedende arbejde mod en børsnotering blev igangsat, blev muligheden for et salg af en minoritetsaktiepost afsøgt, men på daværende tidspunkt var det ikke en “gangbar løsning”.

  Siden er Nykredit-koncernens resultater dog blev forbedret markant, og det fremsatte tilbud kommer ifølge Nykredit på den baggrund.

  Både interne og eksterne kilder – heriblandt Martin Merrild, repræsentantskabsmedlem i Nykredit, og Ken L. Bechmann fra CBS – har i medierne været ude at kritisere beslutningen om at arbejde frem mod en børsnotering af selskabet.

  Forenet Kredit ejer 89,4 pct. af aktierne i Nykredit, mens Industriens Fond, Østifterne og Pras ejer mindre aktieposter.

  /ritzau/FINANS

  Oliver Sønderbye Therp +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail: finans@ritzau.dk, http://www.ritzaufinans.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *