Bankers filiallukninger afslører borgmester-hykleri

Langt de fleste borg­mestre har en nuanceret holdning til bankers lukning af filialer, men enkelte kaster sig frådende ind i kampen om at bevare en banks tilstedeværelse tæt på borgerne.

Men hånden på hjertet.

Det er hykleri i højeste potens.

Kommuner lukker institutioner af samme grund, som banker lukker filialer. Hvis antallet af skoleelever falder, bliver det dyrt at opretholde en fuld funktionsdygtig skole. Hvis kunderne ikke kommer i banken, bliver det administrativt dyrt at opretholde en tilstedeværelse, især når banken ikke er længere væk, end et klik på computeren.

Det er ikke mange uger siden, at Venstre-borgmester Kirsten Terkilsen fra Hedensted Kommune tonede frem i nyhedsbilledet for at fortælle, at hun dropper Danske Bank som kommunal bankforbindelse, fordi banken lukker filialen i byen.

Hun forlanger, at den bank, som kommunen anvender, skal have lokal tilstedeværelse, og det betyder, at hun nu har indgået en aftale med Middelfart Sparekasse, som er en af de tre banker med lokal tilstedeværelse.

»En bank er med til at danne en by,« siger Kirsten Terkilsen til Finans.

Hvis en kommune begynder at inddrage parametre, som udelukker de bedste og billigste på markedet, vil det alt andet lige betyde øgede udgifter og færre penge til service

Jeg troede, at en kommunes eksistensberettigelse er ordentlig og effektiv kommunal service. Ordentlig service kommer af, at kommunen anvender skatteborgernes penge rationelt.

Hvis en kommune begynder at inddrage parametre, som udelukker de bedste og billigste på markedet, vil det alt andet lige betyde øgede udgifter og færre penge til service for de borgere, som kommunen er sat i verden til at betjene.

Kirsten Terkilsen vil med andre ord gerne betale højere priser for finansiel service, alene med den begrundelse at en lokal bank er vigtig for borgerne.

Tankegangen er irrationel, men kan formentlig begrundes i kortsigtet stemmefiskeri.

Finans har spurgt borg­mestre i 90 ud af 98 kommuner. Over halvdelen siger, at det ikke vil få konsekvenser for bankforbindelsen, hvis banken lukker og slukker i kommunen.

Det er det rigtige svar.

Det beskæmmende er imidlertid, at over ti procent eller mere præcist hver ottende kommune i landet vil skifte i protest.

Borgmestre som Kirsten Terkilsen burde lytte til en af sine sydsjællandske partifæller.

Til Finans fortæller Vording­borgs V-borgmester Michael Seiding Larsen, at han vil kæmpe for at bevare flest mulig banker i byen, men »hvis det bliver for dyrt for en bank at drive lokale filialer, så vil jeg hellere bruge pengene på service til de svageste i vores samfund frem for at betale dyrt for vores aftale med banken«.

Når banker lukker i provinsbyerne, skyldes det, at de fleste borgere i dag benytter sig af elektroniske løsninger, hvad enten det er gennem telefon- eller onlinekontakt.

De, der agerer i et rum af nostalgiske følelser, kommer til at træffe beslutninger, der er irrationelle

Er det trist, når banker og andre virksomheder flytter ud af en provinsby? Ja, det er det. Er det samfundsøkonomisk fornuftigt? Ja, det er det.

Mange har allerede begrædt, at posthusene lukker, at butikslivet er afblomstret, og telefonboksene fjernet.
Men de, der agerer i et rum af nostalgiske følelser, kommer til at træffe beslutninger, der er irrationelle, omkostningstunge og ude af trit med samfundets udvikling.

2 responses to “Bankers filiallukninger afslører borgmester-hykleri

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *