Nykredits totale kovending

En god topchef skal have styr på sin fortælling. Det gælder i alle sammenhænge, men især når budskabet er, at priserne for kunderne i datterselskabet Totalkredit bliver sat betragteligt op.

Det skrev jeg i en kommentar 1. marts 2016 med titlen »Nykredits totale nedsmeltning«, og nu viser det sig, at fortællingen om øgede bidragssatser fortsat er ude af kontrol, efter at det er kommet frem, at de skærpede kapitalkrav fra EU er udskudt på ubestemt tid. Offentligheden, dvs. kunderne, ejerne, politikere, nationalbankdirektør og medierne, har ifølge Nykredit kollektivt misforstået realkreditinstituttets begrundelse for at øge bidragsssatserne, for ifølge Nykredit skyldes de øgede bidragssatser ikke længere forventede kapitalkrav, men allerede kendte.

Misforståelsen er så udtalt, at Nykredit i Berlingske Business bliver beskyldt for at lyve, som nok er en hård beskyldning, men selv i en mildere udlægning, er det slemt nok. Alene det at Forbrugerrådet beskylder Nykredit for uklar i kommunikationen til kunderne er alvorlig, for vi skal huske igen og igen, at Nykredit er et kundeejet selskab, og dermed må det formodes, at ren og klar kommunikation til kunderne og dermed ejerne er altafgørende.

Det må formodes, at ren og klar kommunikation til kunderne og dermed ejerne er altafgørende

En gennemgang af udtalelser fra Nykredit, foretaget af Berlingske Business onsdag, dokumenterer netop en uklarhed, som ikke er en af landets største virksomheder værdig.
Nykredits kommunikationschef Jens Theil forsøger at forklare, at Nykredit har været klar i mælet. Han fortæller, at der er en baggrund for bidragsforhøjelsen, og der er en baggrund for børsnoteringen, og videre siger han, at bidragssatsen først og fremmest er begrundet i allerede vedtagne krav.

Ikke at dette gør os klogere, og slet ikke når vi kigger i arkiverne og ser, hvordan Nykredit hidtil har kommunikeret, ligesom realkreditmastodonten på intet tidspunkt har gjort forsøg på at rette misforståelser i offentligheden.

Tværtimod.

Koncerndirektør Michael Rasmussen fortalte til Berlingske den 20. marts 2016, at der ikke var et alternativ til børsnotering og prisforhøjelser. I artiklen blev det begrundet med forventede skrappere krav til finanshuse i Nykredits størrelse, som er et »systemisk vigtigt finansielt institut« – det vil sige så stor, at det er ødelæggende for samfundet, hvis det går ned.

I artiklen hedder det også, at det især er det »fremtidige krav fra den såkaldte Baselkomite til, hvor meget kapital Nykredit skal have i reserve, der ifølge Nykredit har nødvendiggjort beslutningen«.

Nu har EU valgt at udskyde Basel-beslutningen på ubestemt tid. Det fik Jørn Dohrmann, Dansk Folkeparti og medlem af Europa-Parlamentet, til at efterlyse svar fra Nykredit i et debatindlæg i Berlingske Business, hvor han bl.a. skrev:

»I lang tid har realkreditkunderne hos Nykredit lagt ører til disse næsten mytiske kapitalkrav som argument for, at banken valgte at hæve bidragssatserne – ganske markante stigninger som for snart et år siden ramte de mange kunder i Totalkredit«.

Det er med andre ord ikke kundernes ansvar, at de misforstår Nykredit.

Selv nationalbankdirektør Lars Rohde må åbenbart have misforstået Nykredits budskab, for som han sagde ved Realkreditrådets årsmøde i 2016, kan skærpede kapitalkrav øge realkreditinstitutternes omkostninger, men ikke i et omfang, som alene kan forklare de observerede stigninger i bidragssatserne.

Michael Rasmussen vil vanen tro ikke stille sig til rådighed over for kunderne og forklare, hvorfor alle har misforstået hans budskaber. I grønspættebogen for ledere findes ellers en særlig læresætning, som hedder: »Du siger, hvad jeg hører«.

Det er med andre ord ikke kundernes ansvar, at de misforstår Nykredit. Det er Nykredits ansvar, at kunderne forstår selskabets budskaber.

Den regel har ikke rigtig bundfældet sig hos koncernledelsen, som i stedet for at melde klart ud, begynder at fortolke, hvad der er blevet sagt tidligere.

4 responses to “Nykredits totale kovending

  1. Jeg er kunde i Nykredit og fik samme opfattelse: at bidragssatsens stigning var nødvendig og begrundet i de fremtidigt forventede konsolideringskrav med henvisning til netop Baselkomiteen .
    Det er virkeligt uskønt.

  2. At Nykredits ledelse er fuld af løgn kan næppe undre nogen. Det som virkelig kan undre er, at ingen har kunnet tage fat i Koncerndirektør Michael Rasmussen et vist sted, og sparke ham og resten af en uduelig ledelse på porten – det lugter langt væk af en planlagt gentagelse af børsnoterings scenariet med Nets, hvor “heldige” krejlere i ledelsen – ganske uforvarende – scorede millioner på noteringen.
    Lad det ikke ske igen ! Det blir de nuværende ejere, os husejer og låntager familier, der kommer til at forgylde svindlere.

  3. Som ved alle butikker vi handler i der tager røven på en; der kommer en regning der skal betales på et tidspunkt. Når det tidspunkt kommer vil ‘alle’ Nykredit/Totalkredit kunder forlade selskabet.

  4. Det har uden tvivl været et uskønt 2016 for Nykredit, men jeg fornemmer også at de har kunnet mærke det på forretningen! For en finans-interesseret som mig, er det dog en rigtig god gennemgang du har lavet Claus. Den giver et fint indblik i hele forløbet, for det har i sandhed været et emne, der har fyldt meget i løbet af året.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *