Danmarkshistoriens mest digitale regeringsgrundlag

I januar 2016 slog Troels Lund Poulsen for alvor sit navn fast som erhvervs- og vækstminister, da han i Berlingske Business lancerede sin ambitiøse tanker og fremtidens Danmark.

På vej til World Economics Forums topmøde i Davos fortalte han, at de digitale tanker bag en ny vækstplan, og ifølge Troels Lund Poulsen skulle al lovgivning være målrettet det digitale samfund, og der skulle være digital sammenhæng mellem udspil fra de forskellige ministerier.

Det nytter med andre ord ikke, at regeringens ministre lancerer nye initiativer, der er løsrevet fra hinanden. De skal derimod bakke op om et fælles digitalt samfund.

Troels Lund Poulsen ramte med en sjælden set politisk præcision tonen i dansk erhvervsliv, og det blev anerkendt blandt topdirektører.

Nu er Troels Lund Poulsens tid som erhvervs- og vækstminister slut, men arven er givet videre i form af et regeringsgrundlag, der har et digitalt afsæt, som aldrig har været større og stærkere.

I det nye regeringsgrundlag for trekløverregeringen bliver digitalisering nævnt 33 gange

Rent symbolsk kommer det til udtryk i brugen af ordet digitalisering.

I det forrige regeringsgrundlag blev digitalisering nævnt en gang.

I det nye regeringsgrundlag for trekløverregeringen bliver digitalisering nævnt 33 gange, som det fremgår af en pressemeddelelse fra Dansk Industris brancheforening DI Digitalt.

Troels Lund Poulsens ord i Berlingske Business i januar 2016 går direkte ind i regeringsgrundlaget, for som der står, skal regeringen udarbejde en samlet strategi for Danmarks digitale vækst.

Regeringens initiativer tæller ligeledes et Disruptionråd, der ikke alene skal sikre, at politikere får greb om de teknologiske muligheder, inden det er for sent, men også får samlet arbejdsmarkedets parter i et fælles forum for at lægge planerne for fremtidens arbejdsmarked.

Regeringen har tillige udpeget en minister for offentlig innovation – et områder, der gennem smarte digitale løsninger kan drives betydeligt mere effektivt.

Et glædeligt budskab er, at regeringen har fokus på bedre mobil og bredbåndsdækning, ligesom den vil oprette forsøgsområder for ny teknologi. Det gælder bl.a. inden for transport, erhverv og miljø, og hvor det kan blive nødvendigt ændre offentlige regler for at give reel mulighed for teknologiske forsøg.

I et tid, hvor globaliseringsspøgelset løber over den geopolitiske scene, er det modigt, at regeringen adresserer den digitale udvikling og nødvendig så tydeligt.

Modet opstår, når visionen artikuleres så kraftigt, som regeringen har valgt at gøre

Efter Brexit og Donald Trumps valgsejr i USA har alle haft travlt med at advare mod de hastige forandringer i samfundsstrukturen.

Automatisering, digitalisering og globalisering er blevet gjort til elitens drømmeprojekt, som har efterladt en hel befolkning i uvished, men sagen er, at udviklingen hverken kan eller vil stoppe.

Der kan komme protester og modstrømninger, og politikere kan over en bred kam blive skræmt for vælgerhavets modstand. Det ændrer ikke ved, at digitaliseringen sker med en så enorm kraft, at den vil fortsætte. Det er et højhastighedstog, som vi nødvendigvis må stå på, for ellers kører alle andre fra os.

Det kommer næppe bag på en eneste politiker eller beslutningstager, men modet opstår, når visionen artikuleres så kraftigt, som regeringen har valgt at gøre i regeringsgrundlaget.

Næste skridt er at vise, at visionen kan omdannes til praktisk handling.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *