Pandora-sagen: Domstole er ikke en simpel sportsarena

Mange har travlt med at udlægge Pandoras frifindelse ved Østre Landsret som et kæmpe nederlag til Bagmandspolitiet.

Men den udlægning er en forsimpling. Nok fik Bagmandspolitiet ikke medhold, men sager ved domstolene er ikke en sportskamp, hvor det handler om at vinde de største sejre. Domstolene er stedet, hvor principielle spørgsmål bliver vurderet, og hvor grænser afprøves.

Alene det, at der er basis for at rejse en sag, betyder, at selskaber og dets ledelser bliver mere opmærksomme på, at der stilles ekstraordinære krav til gennemsigtighed på aktiemarkedet.

Nok lykkedes det ikke for Bagmandspolitiet at løfte bevisbyrden for brud på de børsetiske regler. Af samme grund måtte Østre Landsret frikende Pandora og dermed omgøre dommen ved Københavns Byret.

I byretten blev Pandora dømt for ikke at informere aktiemarkedet rettidigt om en nedjustering af vækstmålene. Nedjusteringen første til et øjeblikkeligt kursfald på 65 procent på Pandora-aktier.

For de mange aktionærer, der tabte penge på det enorme kursfald, er Pandora-dommen ved Østre Landsret en dårlig nyhed, for de mister muligheden for at søge erstatning.

Men som direktør Jens Møller Nielsen fra Dansk Aktionærforening siger det:

»Der er ikke en sjæl i Dansk Aktionærforening, der tuder over, at man kan tabe penge på aktier. Men man skal kunne investere i tillid til, at al væsentlig viden offentliggøres så hurtigt som overhovedet muligt. Det er derfor vigtigt, at Bagmandspolitiet fører sager som denne.«

Både for selskaber og aktionærer er domstolene et vigtigt redskab, og uanset hvor himmelråbende uretfærdigt, det må føles at blive udsat for retssager, som ender i frifindelser, så er det et livsvilkår.

I nyere tid har vi især fulgt Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup, som førte en ekstrem aggressiv kampagne mod Bagmandspolitiet, da de blev anklaget for kursmanipulation med Parken-aktier. I september 2015 blev Glistrup/Østergaard dømt ved Københavns Byret. I lighed med Pandora har de anket til dommen. Sagen er derfor ikke afgjort.

Uanset udfaldet ved landsretten, bør rimeligheden ved Bagmandspolitiets sag mod Østergaard/Glistrup ikke være til diskussion.

Det, der til gengæld kan diskuteres, er rimeligheden i, at det tager alt for lang tid at få kørt sagerne gennem retssystemet.

Den personlige uvished må være ulidelig, men topchefer må leve med en tur i retten, når der sås begrundet tvivl om misbrug af aktiemarkedet. Børsen er ikke for sårbare sjæle.

One response to “Pandora-sagen: Domstole er ikke en simpel sportsarena

 1. Claus Skovhus skriver: “at alene det at der er basis for at rejse en sag” –
  NÅ og var der så det ? NEJ – sagde domstolen.
  C.S. skriver:
  “Domstolene er et sted hvor principielle spørgsmål bliver vurderet, og hvor grænser afprøves.”
  Svar: Ifølge den juridiske formue alle EU borgere har, – skal: “en tvivl / uklarhed komme tiltalte til gode. – Sådan som det oftest sker er det ulovligt – at forvaltningen træffer et valg, ud fra hvad de mener og ikke “klart & utvetydigt” ud fra en lov, og tror & håber ” det går nok” hvis ikke er de uantastelige. – det er ulovligt og noget svineri, da borgere & selskaber så skal kæmpe imod system Danmark + en løgnagtig anklager + advokaternes klare personlige & økonomiske interr. + og domstolenes til tider grænseløse myndighedsvenlighed.

  Eks. i mindst 50 % af alle skattesager lyver skat – ! – løgnen fremføres af statsadvokaten der lyder som en CD kører rundt imellem ballerne – ” de aner ikke hvad de fremfører” – de fremfører en uuddannet medarbejders (specialkonsulent etc. ) personlige opfattelser – fed retssikkerhed – og DET kalder du at afprøve grænser ###

  C.S. mener: “at det er urimelig lang tid der går for at få kørt sagerne igennem retssystemet”
  Det er ikke kun retssystemet der er lidt langsommeligt det er først og fremmest statsadvokaten – hvorfor ? fordi de ikke fatter en pind – dommerne har også kolossale problemer,- at forstå skattetekniske forhold – de aner måske 5%.
  En simpel momssag får det hvide til at vende ud af øjnene på dommerne og der sker masser af 100% misforståede domme – der senere trækkes tilbage & eller ankes, med store økonomiske & personlige omkostninger.
  Det er ikke ualmindeligt at sagerne er 6 – 10 år gamle – de har samlet støv hos statsadvokaten. Min personlige statistik er at over 33 % af skattesagerne udgår før domstolsprøvelsen pga. bevismangel & over halvdelen der gennemføres – , gennemføres på et helt forkert grundlag – hvilket dommen også bliver.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *