PKA’s uansvarlighed koster medlemmerne en formue

Mens sommeren viste sig fra den gode side med sol og varme i lange baner, har en af de helt store erhvervsskandaler foldet sig ud, primært i Jyllands-Postens spalter. Sagens kerne er miljøselskabet Genan, der er stiftet af dækkongen Bent A. Nielsen fra Viborg.

Genans ædle mission er at genanvende brugte bildæk, som ellers ville ende på lossepladsen. Genan forarbejder de brugte bildæk til gummi-granulat, der kan anvendes som underlag på legepladser, boldbaner eller i asfalt.

Problemet er imidlertid, at Genan ikke tålte et nærmere regnskabseftersyn. Med en simpel pengestrømsanalyse kunne Jyllands-Posten afsløre, at regnskaberne fra Genan gennem kreativ bogføring var pustet kunstigt op.

Kort fortalt har historierne ført til, at Deloitte har afskediget revisoren, som reviderede Genans regnskaber.

PKA har efterfølgende smidt stifteren Bent A. Nielsen ud af selskabet og samtidig bogført et tab på 800 millioner kroner ud af en samlet investering på 1,1 milliard kroner.

Det er muligt, at revisoren har været overordentlig sløv. Det er også muligt, at stifteren Bent A. Nielsen har været særdeles enerådende, dominerende og udspekuleret.

PKA’s rolle
Men hvad har PKA gjort? Indtil videre vil direktionen i PKA ikke påtage sig et ansvar for det tab, som Genan har påført pensionskassens medlemmer. PKA’s officielle melding er, at tabet ikke får konsekvenser for pensionskassens 260.000 medlemmer. PKA har ifølge den administrerende direktør Peter Damgaard Jensen så store reserver, at de kan opveje tabet.

Men det argument holder ikke. Reserverne tilhører pensionskassens medlemmer. Et tab er et tab, og hvordan PKA’s ledelse kan tage så grueligt fejl i Genan, har medlemmerne af pensionskassen krav på at vide.

PKA skal pleje og passe på betroede midler for pensions-opsparerne. Hvis den kan smide 800 millioner kroner i rendestenen gennem manglende bevågenhed, hvordan ser det så ud i andre selskaber, som PKA har investeret i?

Medlemmerne af PKA har ganske enkelt krav på en fyldestgørende redegørelse, som forklarer PKA’s rolle eller mangel på samme.

Det er muligt, at direktionen gerne vil skubbe ansvaret over på revisoren og stifteren Bent A. Nielsen. Men PKA har et selvstændigt ansvar. Med en ejerandel på 48 procent i Genan og en investering på 1,1 milliarder pensionspenge, bør PKA følge selskabet tæt, forlange gennemskuelige regnskaber og sikre, at der er den fornødne opfølgning på de økonomiske aftaler.

Politisk bestyrelse
PKA’s bestyrelse består af et sammenrend af politikere, som regionsrådsformændene Bent Hansen fra Socialdemokratiet og Carl Holst fra Venstre, og formændene for fagforeninger som Dansk Sygeplejeråd, Socialpædagogernes Landsforbund og HK Kommunal. Indsigten i regnskaber og investeringer synes begrænset. Spørgsmålet er, om bestyrelsen giver direktionen tilstrækkelig forretningsmæssigt modspil.

Diskussionen er ikke ny, men erhvervsskandaler som i Genan, rejser spørgsmålet om politiske bestyrelser er til gavn for opsparerne.

Den egentlige skandale er jo ikke, at PKA er blevet snydt, men at pensionskassen har ladet sig snyde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *