Danske Banks mareridt

Det er ikke længe siden, at det blev antydet, at Danske Bank øverste bankdirektør, Thomas F. Borgen, blev udnævnt på det helt rigtige tidspunkt. Der er nogenlunde styr på økonomien. Det går fremad. Kundeflugtet synes aftagende.

Han kom ikke med en ny strategi, men med en ny tilgang til kunderne. Danske Bank skulle være til for kundernes skyld. Tilliden til banken skulle bygges op fra grunden, og Thomas F. Borgen skulle stoppe en negativ spiral, hvor kunderne primært talte ondt om banken.

Det gik faktisk meget godt.

Men dagen efter fremlæggelsen af årsregnskabet, som gav næring til tro på fremtiden, faldt bomben over alle. Danske Bank, Realkredit Danmark, fire ansatte plus to mellemledere var blevet sigtet for grov kursmanipulation.

Det er vigtigt at sige på forhånd, at sagen alene bygger på en mistanke, som bankens egne kontrolsystemer har opfanget. Det er banken, der har videregivet sagen til Finanstilsynet, som har sendt den videre til bagmandspolitiet, SØiK, der har valgt hurtigt at rejse en sigtelse for at komme videre med undersøgelserne. Ingen er skyldige, før det modsatte er bevist.

Glem alt om Irland
Men når alle de nødvendige forbehold er taget, så lad os kigge på perspektivet i sagen. Bliver banken, realkreditselskabet og de seks medarbejdere dømt, kan vi glemme alt om finanskrise og tab i Irland, for sagen om kursmanipulation kan blive langt mere alvorlig.

Den rummer konkrete problemer for Danske Bank-koncernen og den indeholder et sektorproblem af uoverskuelige konsekvenser. Skåret ind til benet handler sagen om tillid, først og fremmest mellem virksomhed og kunde, men også om tilliden til finansielle konglomerater.

Tager vi de ubesvarede spørgsmål i rækkefølge. Først for Danske Bank-koncernen:

 1. Når de ansatte ikke har gennemført kursmanipulation for egen vindings skyld, men til gavn for Danske Bank-koncernen, skydes det så et pres fra cheferne?
 2. Har de ansatte fået bonus for at nå et bedre resultat i deres afdeling?
 3. Har der været en kultur i Danske Bank-koncernen, hvor man udnyttede sit konglomerat og interne relationer til at sætte priser til ugunst for kunderne?
 4. Hvor tæt er de vandtætte skotter mellem selskaberne i Danske Bank-koncernen?

Kernen er, at kunder i finansielle koncerner er helt afhængig af troværdige priser, men sagen er, at priserne ofte bliver stillet i transaktioner, som gennemføres mellem institutioner, som koncernen ejer, og dermed mellem medarbejdere, der er kolleger i samme koncern.

Det drejer sig ikke kun om prisen på realkreditlån, hvor kunden må stole på, at hans/hendes rådgiver indhenter den objektivt set helt rigtige pris. Det gælder også på pensionsopsparing, hvor kunder skal have tillid til, at koncernen ikke handler unødigt meget for at tjene på handel i andre dele af koncernen. Handelsomkostninger betales af kunden, indtjeningen bliver i koncernen.

Sagen om kursmanipulation til glæde for bank-koncernens indtjening åbner en flanke for diskussioner om tilliden til finansielle supermarkeder, og dermed bliver sagen ikke alene en sag mellem Danske Bank, de ramte kunder og politiet, men til et sektorproblem.

License to operate
De største finansielle institutioner i Danmark arbejder energisk på at kunne kapsle kunderne helt ind, så alle finansielle behov kan løses et sted. Umiddelbart en fordel for såvel kunden som virksomheden, men kun så længe, at kunden kan stole på, at de finansielle supermarkeder ikke misbruger deres licens til at operere som finansielt konglomerat.

De spørgsmål, vi nødvendigvis må stille til Danske Bank i den aktuelle situation, skal med samme kraft stilles til hele sektoren.

Får vi ikke troværdige svar, vil det ryste hele grundlaget for finansielle supermarkeder.

Risikoen for Thomas F. Borgen er, at hans offensive fokus på at sætte kunden i fokus, bliver ændret til en defensiv rolle, hvor han skal forsvare sin koncerns eksistensberettigelse.

Dem, der troede, at Lucky Mr. Borgen hurtigere end sin egen skygge kunne skyde genvej til oprejsning blandt kunderne, må blot konstatere, at fortiden har sendt mørke skygger hen over Thomas F. Borgens første optræden i offentligheden.

Lige nu ligner det mest af alt begyndelsen til et mareridt for Thomas F. Borgen, Danske Bank og hele den finansielle sektor.

 

 

 

 

12 responses to “Danske Banks mareridt

 1. Først og fremmest er den fabel Borgen fremkommer med meget lidt troværdig. Tænk sig, at de interne kontrolsystemer ikke fangede “uregelmæssigheden” før efter 4½ år. Faktisk er sagen ved at falde for forældelsesfristen.

  Det smager langt mere af at én eller anden myndighed har erhvervet sig nogle oplysninger – evt. gennem telefonovervågning – det er der jo så meget af! Det er de mest utrolige ting en manila-kuvert kan indeholde – endog breve.

  Det man skal have gang i er, at man griller nogle medarbejdere, der givetvis har lavet noget ulovligt – det gør man jo så tit i banker; men det man vil have fat i er den overordnede. De små bankgrise, de skal nok snakke, når de glor dumt på 6 års fængsel.
  Hvis de IKKE snakker så hiver man næste sag frem – og den næste igen.
  Det bærer præg af, at man går til angreb med fulde magasiner.

  Helt sædvanlig polititaktik – den har så den fordel, at den virker! Stein Bagger f.eks. ville ikke snakke, så finder man noget andet på ham, så han ikke kommer ud foreløbig. Man vil jo have at vide, hvor han har gemt pengene – og han ledte ikke umiddelbart politiet til den nedgravede skat, men forsøgte at overleve på småsvindel. Han skal nok blive mør. Er der noget, man har erfaring med. så er det psykopater.

  Hvad er så årsagen? Tjo…. der er flere:

  1) Man forsøger at redde realkreditten, fordi Danmark ikke har så forfærdelig mange statsobligationer. Følgende er god at få forstand af:
  http://nationalbanken.dk/dndk/presse.nsf/side/Hoeringssvar_til_EBAs_hoering_om_lande_med_for_faa_likvide_aktiver/$file/EBA%20consultation.pdf

  2) Torsken Borgen er så flabet at ville udbetale udbytte. Det skal han aldeles ikke. De penge skal bruges til at tage tab! Formentlig i forbindelse med en gidseludveksling mellem Nordea i Danmark og Danske Bank i Sverrig. Evt. flere tab i Irland.
  Timingen i sigtelsen er af sådan en karakter, at det bliver ansvarspådragende for bestyrelsen, at anbefale udbetaling af udbytte, når der ikke er reserveret midler til sagsomkostninger og bøder. Man skal slet ikke kimse, af bødestørrelserne – i USA i tilsvarende sager går man gerne i milliardbeløb – i USD. Tilsvarende i Tyskland, hvor den ene sag følger den anden – slag i slag. Direktør Jürgen Fritschen var ude at ynke sig selv overfor Finansminister Schäuble. Dumt. Omgående kom næste sigtelse.

  3) Danske Banks aktier er manipuleret op, fordi aktionærerne er på vej væk i vild flugt. Derfor er Danske Bank nød til at opkøbe egne aktier via en eller anden stråmand i en investeringsfond. Pengene har stråmanden naturligvis lånt i Danske Bank. Der er masser af måder at gøre den slags ting på – meget almindeligt i de kredse. Det er endog i almindelighed direkte lovligt! Har banken en større aktiepost, som den skal sælge, så lader man en investeringsbank eller hedgefond finde en tilstrækkelig naiv køber. Det er sådan man gør den slags ting.
  Det giver så et problem ved faldende aktiekurser, fordi så er lånet ikke længere dækket af sikkerhedsmæssigt i aktieværdien.
  Når så disse ApS Invest går ned, så overtager banken aktierne som så skal annulleres. Det er i hvert fald tanken. Det er en måde at få pengene ud af et aktieselskab på. Men det er ikke ligefrem tanken med en kapitaltilførsel.

 2. At en NORDMAND er sat til at redde DANSKE Bank, siger noget om moralen og ansvarsfølelsen hos topledelsen i dette land. Måske skulle vi også tage at få en svensk konge?

 3. Thomas Lund Nielsen:

  Njaarh – eksperimentet med en franskmand i den rolle har ladet noget tilbage at ønske.

  At man graver en Thomas Borgen op, skyldes hans totale mangel på forbindelse med Danske Banks virkelighed, hvorfor han ikke er syltet ind i de samme kamarillaer som andre kandidater.
  Han skal udelukkende holde stolen varm og pynte til SIFI reglerne kan implementeres og bestyrelse og direktion i Danske Bank kan fjernes og afviklingen fortsætte uden samfundsmæssige katastrofer.
  Indtil nu har Borgen ikke sagt andet end noget vrøvl – helt fint – så ved man, at han er komplet uvidende – og glad for at være det!

  I mellemtiden skal man så have viklet Danske Bank helt ud af shipping udlån. Jeg så at den portefølje skulle være reduceret fra 50 til 35 mia. Lad os sige det sådan: Jeg tror begejstringen hos APM for, at Danske Bank holder konkurrenter flydende er til at overse.
  Der er nu samlet lidt egenkapital, der skal gå til at tage tab på området. Den glade nyhed er, at man kan tilføje Nordea og Den Norske Bank endnu større tab (hhv 100 mia og 250 mia). Bla. Torm kører jo alene som et befragtningskontor, der indchartrer tonnage for at sejle til dumpingpriser – ikke velset på Esplanaden. Læg mærke til, at APM har produkttankere i ordre på DaeWoo – formentlig velvilligt finansieret af den Koreanske stat – til en hæderlig rente – og med en potentiel valutagevinst indenfor rækkevidde.

  Men man kan jo ikke vente på, at virkeligheden siver ind i knolden på fjeldaben, så man må jo gå i gang nedefra et sted. Derfor politianmeldelsen – naturligvis efter man har sikret sig, at Borgen har kommet med en eklatant dumhed i udmeldingen af 2013 årsregnskabet. Det sparer jo Finanstilsynet for at hitte på et påskud til at smide bestyrelsen væk – meget langt væk.

 4. Hr. Borgsmidt:

  Nu blev franskmanden jo ikke konge, så principielt har vi stadig forsøget til gode. Og det skulle ikke undre mig, om det svenske kongehus er billigere i drift.

  Mht. til suppedasen i Laksegade, så kan jeg ikke anfægte din analyse. Jeg kan kun glæde mig over, at jeg ikke har aktier i den biks.

 5. Lund Nielsen: Det er sgu da ikke, fordi han ikke har prøvet!

  Svensk kongehus billigere i drift? Problemet med hans Kunglika Højhastighed er at politiet ikke kan følge med.

  Så Du har ikke aktier i den biks? Hvem tror Du kommer til at betale tabene, når “egenkapitalen” er tabt?

 6. Lund Nielsen; Tja…. det er sådan set et godt gæt.

  Men sagen er nok mere speget end som så!

  Hvis vi ser på Cypern, så var der en del indskydere – dvs. først og fremmest russiske skattesvindlere – der fik frisuren i postkassen. Det er også dem, man har kig på i Spanien – hvor nødigt man end vil.

  Dernæst kikker man på pensionssparerne. Alene det, at netto så bliver pensioner beskattet med 80% efter korrektion for bortfaldne ydelser. En stor del af pensionerne er jo reelt udskudt skat. Det er mere end dumt at have både en pensionsopsparing og en boliggæld f.eks. Generelt er det dumt at låne penge af sig selv.

  Derefter sørger man for at gældsaberne aldrig slipper ud af gælden. Selvom banken har taget
  tabet, så er gælden så langt fra forsvundet. Du kan se, at det er først for nylig at Varde Bank endelig kunne nedlægges. Der kan komme noget gældssanering; men det bliver ikke mange penge, det drejer sig om.

  Det mest håbløse er de flextumper, der tror, at de slipper for at betale – det sker IKKE. De slipper aldrig ud af det.

 7. Kære Thomas Borgsmidt,
  Jeg har forsøgt at sende dig en mail, men fik den retur. Derfor får du beskeden i det åbne rum.

  Jeg går ind for skarpe debatter, men jeg går også ind for, at tonen er redelig. En debat bliver ikke stærkere af at være hadsk og nederdrægtig, men derimod ligegyldig.

  Dette er ikke en opfordring til en debat om tonen i de indlæg, der skrives på denne blog, men en klar henstilling.

  med venlig hilsen
  Claus Skovhus

 8. Du er da velkommen til at banne mig! Jeg er da ligeglad! Du må da selv om, at Du slikker spyt. Jeg gør det ikke!

  Hadsk – ja, selvfølgelig er det hadsk! De – hvad skal jeg så kalde det – individer har smadret landet!

  Men alle de apologier for bortforklaringer etc, Det er jo så groft, at Du kommer i konflikt med hvidvaskningsbestemmelserne.

  Der er tale om ganske banal logik!

 9. Thomas Lund Nielsen: Berlingskes bloggere har generelt en meget ulækker liste bag sig, hvor de har kolporteret de mest ulækre bortforklaringer fra bankernes side.

  Jørn Astrup Hansen blev tilsvarende dybt fornærmet, da hans kvalmende forsvar for Sydbank fik med grovfilen – også i den internationale presse – nationalbankdirektøren måtte vifte nedladende. Der var jo heller ikke dengang nogen tvivl om, at Sydbank havde begået bedrageri i Tønder Bank sagen, hvilket fik Jørn Astrup Hansen til hensvømme af rørelse over disse vidunderlige forbrydelser.

  Det var ikke engang svært at gennemskue. Jeg redegjorde faktisk ganske præcist for, at Sydbank måtte have begået bedrageri. Ikke nok med det; men jeg beskrev ganske nøje Sydbanks “forretningsidé”. Nemlig at rage misligholdte og værdiløse fordringer til sig, hvorefter man så efterfølgende bare tilbageførte afskrivningerne – sådan laver man overskud hvert år – overskud i en bank er et helt fiktivt tal.

  Dokumentation fra Finanstilsynet:
  http://finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Vurderinger-af-finansielle-virksomheder/2014/VU-Sydbank-as.aspx

  Sagen er nemlig den, at det er Claus Skovhus, der med plumpt og uhæderligt pladder og undskyldende ord med flid prøver at trække debatten ned til det til det ligegyldige.

  Det er Claus Skovhus, der er uredelig! Claus Skovhus ved, eller burde vide, at hans pinlige afledningsmanøvrer fra decideret kriminalitet i Danske Bank er at forgifte og forpeste debatten.

  Her har Skovhus så den enestående uforskammethed, at “henstille” til, at man taler “pænt” – IKKE PÅ VILKÅR! Jeg ved ikke hvorfor Skovhus til de grader lefler for Danske Bank og kolporterer deres uredelige bortforklaringer.

  Det jeg gør, er at gøre Skovhus arbejde for ham: Nemlig at påpege, at der bliver dækket over endog temmelig grov kriminalitet – vi taler straframmer på adskillige års fængsel. Problemet er, hvilke forbrydelser har højerestående ansatte – evt. bestyrelsesmedlemmer – tilskyndet til og dækket over? Hverken bestyrelse eller noget medlem af direktionen kan have været uvidende om “uregelmæssigheder” i den handelsafdeling – al den stund, at de i 2009 godkendte endog særdeles rundhåndede bonuser til den afdeling! Altså direktion og bestyrelse smider bare millioner efter medarbejdere – uden at stille de enkleste spørgsmål: Hvorfor skal de dog have de penge?

 10. Så ser man – i JyllandsPosten, naturligvis ikke i Berlingske – at Bagmandspolitiet interesserer sig for eventuelle forbindelser til CIBOR-skandalen.

  Se! Det var jo til at forudse, hvis man ikke som Berlingske anså sin livsopgave som værende at kolportere den platteste propaganda og spin fra Danske Bank. Der er jo ikke én, der blot med perifer interesse har set engelske kriminalserier i fjernsynet, som kunne være i tvivl om, at det var den egentlige interesse hos politiet og SIØK.

  At Danske Banks “anmeldelse” var så tydelig et forsøg på at tvære omfattende kriminalitet af på underordnet personale, det ville have fremgået af Columbo.
  Borgens ynkelige “vil erstatte de pågældende investorers” tab – det vidner ikke alene om en amatøragtig redningsaktion – men også om en komplet mangel på opfattelse af jura. Problemet er ikke et evt. tab! Det vil være et civilt søgsmål, hvor et sådan skulle påvises.
  Den går IKKE!

  Sagen er jo, at det med at lægge tyvekosterne på plads igen, den holder ikke juridisk! Den oprindelige forbrydelse gælder skam fuldt og helt! Der er ikke tale om frivillig tilbagetræden, når der er rejst sigtelse. Havde der virkelig været tale om beklagelse – eller at Danske Bank vitterlig selv havde fundet ud af misforholdet, så havde man – inden anmeldelsen – bragt tabsspørgsmålet ud af verden ved en kontakt til skadelidte.

  Nu står Danske Bank i det uheldigst tænkelige lys, nemlig som et ondsindet barn, der er blevet taget i at rapse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *