De uanstændige i Dong-debatten

Jeg blev for nylig spurgt, om jeg var imod Goldman Sachs som investor i Dong. Spørgsmålet opstod i forlængelse af min leder i Berlingske Business Magasin, som også er lagt på denne blog, hvor jeg udtrykte kritik af Goldman Sachs vetoret. Et vetoret som betyder, at Goldman Sachs i realiteten kan bestemme, hvem bestyrelsen skal hyre og fyre.

Jeg kan med det samme sige, at jeg har ikke det fjerneste mod Goldman Sachs. Min kritik handler alene om det principielle spørgsmål om bestyrelsens magt.

Med vetoretten afgiver bestyrelsen og ikke mindst bestyrelsesformanden en af de væsentligste rettigheder, nemlig retten til at sammensætte direktionen og hælde den ud, hvis den ikke performer.

Et medlem af en bestyrelse skal agere i egen ret og repræsentere samtlige aktionærer, ikke kun hovedaktionæren eller den aktionær, som har valgt dig ind. Nogle påstår, at det er et idealbillede, og ja, det er det, men fjerner vi først formelt idealet, kommer vi for alvor ud på en glidebane.

Historien er tillige rig på eksemplar, hvor bestyrelsen træffer beslutninger uden at spørge hovedaktionæren først. Selv på Esplanaden har bestyrelsen afskediget skibsredere, dvs. medlemmer af direktionen, uden at spørge Mærsk Mc-Kinney Møller om lov.

I andre selskaber har en bestyrelsesformand f.eks. anbefalet salg af et selskab mod hovedaktionærens ønske. Det har kostet bestyrelsesformanden sin post, men virksomheden endte alligevel med at blive solgt. Tilsvarende har vi set bestyrelsesformænd i fondsfamilieejede selskaber forholde sig kritisk til ejeren, og har betalt prisen med en afskedigelse. Eksemplerne viser, at det vigtigste i en bestyrelse er integritet.

Retten til at agere i egen ret skal tages højtideligt. I aftalen med Goldman Sachs, får selskabet med 19 procent af aktierne en stemme, som vejer tungere end de øvrige aktionærers, og det finder jeg principielt forkert.

Betyder det så, at jeg er imod Goldman Sachs som investor. Absolut ikke. Goldman Sachs er en professionel, global investor med forstand på penge. I et internationalt finansmarked fungerer kapital på godt og ondt. Ja, Goldman Sachs vil minimere sin skat ved at placere sin penge i områder med skattebegunstigelse. Det kan vi have moralske synspunkter på, men det er ikke ulovligt, og det er en del af gamet, hvis du vil agere på de internationale finansmarkeder, og det vil Danmark.

Sagen om Goldman Sachs er pludselig blevet en skoldhed historie, selv om alle i flere måneder har vidst, at Goldman Sachs ville blive en betydelig investor. Det store spørgsmål er, hvor var Dansk Folkeparti i efteråret 2013, da det kom frem, at Goldman Sachs ville skyde penge i Dong? Hvor var Pensiondanmark? Hvor var arbejdsmarkedspensionerne anført af Bente Sorgenfrey og Dennis Kristensen?

Finansminister Bjarne Corydon (S) har øjensynligt ret i, at der ikke var et bedre alternativ til Goldman Sachs, da aftalen blev forhandlet på plads. Historien om Pensiondanmark, der var kommet med et bedre tilbud, er blevet knust som et politisk vildskud, formentlig var blevet sendt af sted alene  at skabe røre om et tilbud, der seriøst blev forhandlet af Finansministeriet og dets rådgivere.

Det kan undre, at politiske hædersmænd faldt i gryden med Pensiondanmark. Det er måske ikke mærkeligt, at populister som Dansk Folkeparti og Dennis Kristensen har benyttet lejligheden til at råbe højt, men det er uanstændigt ikke at gøre sin stemme gældende i det øjeblik, man får viden om resultatet.

Den senere tids debat har ikke bragt ny substantiel viden frem. Det betyder ikke, at man skal afholde sig fra at diskutere principielle spørgsmål, og det betyder jo heller ikke, at den danske regering skal afholde sig fra at bekæmpe skattely, selv om vi får en investor, der udnytter de muligheder, der er i lovgivningen.

Det er blot to forskellige diskussioner, der skal tages i hver sit rum.

Hvis vi udelukker Goldman Sachs alene, fordi de optimerer deres omkostninger til skat, kan vi ikke agere på det internationale finansmarked, og der er vel ingen eller i hvert fald næppe et flertal i befolkningen, som for alvor mener, at Danmark skal lukke sine grænser for kapital på tværs af grænserne.

 

 

3 responses to “De uanstændige i Dong-debatten

 1. I forlængelse af den sidste linie, :
  “Hvis vi udelukker Goldman Sachs alene, fordi de optimerer deres omkostninger til skat, kan vi ikke agere på det internationale finansmarked, og der er vel ingen eller i hvert fald næppe et flertal i befolkningen, som for alvor mener, at Danmark skal lukke sine grænser for kapital på tværs af grænserne.”

  Jo, jeg tror faktisk det er i vores børns interesser, at begynder at plejer vores nationale interesser, og i offentlige firmaer, plejer vores nationale interesser, og begrænser de internationale bankers/finans huses dominans – hvis vi ikke passer på, så bliver vi økonomiske malkekvæg, som udenlandske firmaer ejer, og malker os for alt vores saft og kraft ! – Det tid til at pleje vores nationaløkonomiske interesser, frem for denne her “lad os sælge vores sjæl” tanke, vi har ikke råd til at drive os selv mere, lad udenlanske økonomer komme til !!

  Hvor mange firmaer bryster sig af i dag, at det har en god medarbejder pleje, og gode arbejdsforhold ?
  Det yt ! at pleje sine medarbejder i dagens Danmark !

  Nææ, Men firmaerne stå i kø, for at bryste sig af at de plejer deres “ejers” – aktionærenes – interesser !! – det jo dem der kommer med pengene, og de gode bestyrelses medlemmer ! – Medarbejder er jo bare noget men skifter ud, når de bliver for sløve, uproduktive og nedslidte ! – dem er der ikke penge i !!

 2. Så vidt jeg kan gennemskue så skyldes det hele, at der er opstået en uenighed mellem aktionærerne i DONG.

  Hvis HVDC nettet med forbindelse til de norske vandkraftværker etableres, så får strømmen fra vindmøllerne en HØJ pris. Hvis ikke, så er DONG ikke mere værd end den lave pris.

  Staten vil gerne sælge til ATP/PFA for den HØJE pris; men ATP/PFA vil kun give den LAVE pris, fordi man har erfaring med at Staten løber fra sine løfter – FIH sagen er bestemt ikke glemt.

  PFA/ATP vil på sin side ikke sælge deres aktier til Staten for den LAVE pris, som de tilbyder for Statens aktier. Staten vil på sin side ikke forære PFA/ATP den HØJE pris.

  Det er jo lidt af en fastlåsning, som egentlig ikke vedrører bestyrelsen. Bestyrelsen skal sikre at DONG bliver ledet bedst muligt under de givne omstændigheder. Det afgørende spørgsmål har bestyrelsen ingen indflydelse på. Derfor snøres bestyrelsen ind i de spørgsmål, som reelt ikke rager den.

  Når tingene går på plads med det HVDC net og Staten har lavet de internationale aftaler og sat ledningerne op, så køber Staten sine aktier tilbage fra Goldman Sachs til den pris de gav for dem. ATP/PFA får tilbagebetalt det lån – med sikkerhed i Statens aktier – som de har ydet – med et afkast på 2½ % om året, som Morten Messerschmidt har regnet sig frem til – uden at forstå en dyt om sagens egentlige sammenhæng. Renten er – efter omstændighederne – ganske fair.
  Dernæst sælger Staten sine aktier til ATP/PFA til den HØJE pris, så ATP/PFA ikke profiterer helt ublu. Alle er glade og tilfredse.

  Staten har styr på ATP/PFA og de har styr på Staten. Det rager ikke bestyrelsen. Det er alene et spørgsmål mellem aktionærerne.

  Der er imidlertid to sjove finter:

  1) Valget af Goldman Sachs vækker en del kritik. Valget skyldes, at alternativerne ikke er anvendelige.
  a) ATP/PFA vil under ingen omstændigheder røre ved Danske Bank, som har svinet dem til på det groveste.
  b) Staten vil under tilsvarende ingen omstændigheder have noget med Nordea at gøre efter deres usympatiske opførsel i både SAS- og Vattenfall sagerne.
  c) Deutsche Bank kan man ikke bruge, fordi HVDC-nettet er nært knyttet til infrastrukturinvesteringerne i Nordtyskland, hvor man ikke ønsker at komplicere sagerne yderligere med skænderierne mellem Land og Bund og udstedelse af fælles obligationer. Alene det, at Deutsche Bank ved sin blotte eksistens får Wolfgang Schäuble til at sprutte af raseri. Det ville kunne ødelægge hele forretningsplanen og en god og sikker kunde for DONG i de næste 20 år. Så de er udelukket.
  d) De engelske banker som HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds og Barclays er udelukket, fordi HVDC-nettet vil få indflydelse på priserne fra de britiske olie- og gasfelter, hvor disse banker formentlig vil prøve at lave fusk med det.
  e) De store amerikanske som Morgan Chase, Bank of America, Citygroup og Wells Fargo er så dybt involveret i valutasvindel, rentefixing – og hvad ved jeg – og under undersøgelse herfor for endnu mere af både det amerikanske banktilsyn og ECB.

  Efter denne liste, så er der ikke så forfærdelig mange flere, der kan bruges. Derfor Goldman Sachs.

  2) At Bondo nu tilbyder en bedre pris i samarbejde med Danske Bank er kun morsomt; men oplysende. Sagen er jo, at kommunister som Bondo skal udrenses af fagbevægelsen – og de må under ingen omstændigheder få indflydelse på den danske infrastruktur.
  Fagbevægelsen skal blande sig helt uden om erhvervsinvesteringer, hvilket er et godt og sundt princip. Fagforeninger skal varetage medlemmernes interesse, selskaberne kapitalens – så enkelt er det. Den sammenblanding skal man væk fra.

 3. Korrektion til Skovhus! Der er ikke tale om en debat!

  Det, der foregår kan nærmest sammenlignes med en flok blinde med bind for øjnene, der slås med blanke våben i en sort kulkælder!

  Ret beset er det ikke morsomt: Det er ustyrligt komisk!

  Sådan som tåber over tilfældigt afhuggede hoveder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *