Eivind Koldings problem

Danske Bank indledte året med ny topchef og endte året med en ny strategi og markedsføringkampagne under sloganet “New Standards”. Kampagnen er årets fejllæsning af offentligheden.

Bankdirektør Eivind Kolding, Danske Bank, sagde for nylig, at hver avis finder et hul i Danske Bank at bore i frem for at formidle det samlede strategiske budskab.

På mange måder et rimeligt synspunkt, og vi må som medie overveje, om Eivind Kolding har en pointe.

Problemet er imidlertid Kolding selv. Det er en hård konstatering, men lad os se på fænomenet Eivind Kolding.

Han har været en del af Danske Banks fortælling fra 2001, da han blev medlem af Danske Banks bestyrelse, næstformand fra 2005 til 2011 og formand til 2012. Han var en del af den absolutte topledelse, som drøftede, besluttede og eksekverede den strategi, som førte banken direkte ud i et finansielt morads.

Eivind Kolding afløste i 2012 Peter Straarup som ordførende direktør.

Straa­rup kunne stille og roligt gå på pension, vel at mærke uden at fortælle, hvordan han kunne drive banken til randen af et kollaps.

Danske Banks problem er Eivind Koldings problem, for han har været en del af bankens sammenbrud, og han skal nu troværdigt fortælle omverdenen, at han er den rette til at vende bankens økonomi og image.

New Standards
Den finansielle krise, der nær havde væltet Danske Bank omkuld, er nu fire år gammel, og Danske Bank slås stadig med eftervirkningerne.

Økonomien er lidt bedre, bl.a. takket være hjælpen fra staten, men bankens image er på frysepunktet.

Paradoksalt nok er kunderne rimeligt tilfredse med bankens ydelser, så det må alene være bankens ledelse, som stadig har svært ved at løfte bankens troværdighed over for offentligheden.

Eivind Kolding har netop offentliggjort bankens nye strategi bakket op af en massiv annoncekampagne med navnet New Standards, men kampagnen er faldet til jorden under massiv kritik.

Alle ved, at verden har forandret sig, og alle har forstået, at vores økonomi nemt kan administreres via nettet. Den erkendelse har åbenbart først nu ramt Danske Bank.

Problemet er bare, at det ikke er det, offentligheden vil høre fra banken.

Den efterlyser ydmyghed, selverkendelse og et opgør med fortiden. Den vil høre en rungende undskyldning og en overbevisende forklaring på, hvordan en professionel ledelse, direktion og bestyrelse, kunne bringe landets største pengeinstitut på gyngende grund.

Sikke en fest
Så længe Eivind Kolding ikke klart og utvetydigt tager afstand fra sin fortid i Danske Bank og eksplicit undsiger den tidligere strategi, vil Danske Banks image forblive på frysepunktet. Kolding mangler at tage et endeligt opgør med sin egen og bankens ufejlbarlighed.

DR har i dokumentarudsendelser under titlen “Sikke en fest” forsøgt at afdække konsekvenserne af den finansielle krise i Danmark. Udsendelserne viste, hvor tæt Danske Bank var på at lukke, men også at banken var for stor til at lade falde.

Ansvarlige politikere på Christiansborg viste, at de kunne handle, da sammenbruddet var tættest på. Man kan diskutere, om løsningen var den rette. Men det er indiskutabelt, at samfundet måtte træde til og redde Danske Bank.

Desværre har politikerne kun ønsket en makroøkonomisk undersøgelse af finanskrisen. Det bliver ikke en uvildig undersøgelse, der udfordrer de enkelte pengeinstitutter og klart og tydeligt oplyser borgerne, hvorfor det var nødvendigt at stille statsgaranterede lån til rådighed for bankerne og ikke mindst Danske Bank.

Selv Danske Bank ville have være tjent med en kontant undersøgelse, for så længe ingen tager ansvar for sammenbruddet, ved vi ikke, om Eivind Kolding er problemet eller løsningen på Danske Banks genrejsning.

Det er det egentlige problem for Eivind Kolding.

5 responses to “Eivind Koldings problem

 1. 1) Jeg tror ikke en undskyldning virker mere: De kunne eventuelt have virket i 2009/10 – måske; men ikke sandsynligt.

  2) Den dagsorden der kommer på tale er en opsplitning og afvikling af Danske Bank.

  Man er begyndt i Irland, hvor rudimentet, der er tilbage er nedskrevne fordringer, som man ydermere garanterer for ikke forværres yderligere.
  Man kommer såmænd nok også ud af de baltiske lande.

  Man er begyndt fra Finanstilsynets side at se på afviklingen i Sverrig – et arbejde der ikke bliver gjort lettere af, at man har smidt dokumentationen på sagerne væk.

  Næste hug bliver Finland. Det bliver også kostbart.

  Det overordnede billede er:

  Danske Bank og Nordea bliver de første af de større banker i Europa, der systematisk skal afvikles under en ECB ordning – afvikles så de bliver ikke-systemisk vigtige.

  Det næste skridt bliver at udskille realkreditten – derfor er boligpriserne med møje, besvær og rettelak blevet “stabiliseret” det sidste halve års tid.

  Det vil efterlade Nordea og Danske Bank – udelukkende med de håbløse tilfælde af flextumper i bankboligudlån.

  Samtidig vil man systematisk løfte små og mellemstore virksomheder ud af kløerne.

  Men ja, det overordnede billede af “den nye verden” er at Danske Bank skal afvikles.

 2. Danske Bank HAR været overmodige. Primært via opkøb og specielt de irlandske.

  Danmark HAR været overmodig. Både ved at afdragsfrie lån via liberalisering, på et konjunktur-top, ved ikke at trimme den kommunale sektor samtidig med kommune-reform og ved at give skattelettelser.

  Danske Bank har som dansk bank ikke opført sig nævneværdigt anderledes end nogen anden økonomisk stor aktør i Danmark. De har bare oveni dette fået sig en uheldig eksponering mod Irland – et godt vækst-land, som viste sig at være endnu mere risikofyldt end andre.

  Stort set alle førende politiske og økonomiske leder-figurer har misset den risiko-opbygning, som skete.

  Mange vil gerne finde særlige skurke. Både dem der kørte Amagerbanken ind i en dårlig position, dem der uretmæssigt ledte den ind i en konkurs og dem der markant anvendte statens penge til at beskytte helheden.

  Men det er vi mennesker, som må indse vore begrænsning og ydmygt kravle op på hesten og komme videre.

  Eivind Kolding har bestemt virket som en både ydmyg og kompetent leder i måden han er steget til hest vil jeg mene. Det tager bare et godt stykke tid med fokuseret ridt og styring, før slaget er vundet!

  Lykke til & ikke mere person-forfølgelse nu!

 3. Egebjerg: Det var dog noget krybende og fidelt vås!

  1) Irland er det mindste problem – som man i øvrigt kun gør noget ved, fordi man et blevet SMIDT ud af landet – og det er langt fra slut. Den er Straarups

  2) Da Danske Bank knækker ryggen i Okt 2008 viser det sig, at man har tegnet et uhyggeligt beløb i forsikring hos AIG – uden at have en kvalificeret opfattelse af om dette forsikringsselskab var i stand til at honorere forpligtigelsen i påkomne tilfælde. En katastrofe, der betød, at statsministeren måtte henvende sig til USA og EU for at få en nødkredit.
  Den er Straarups.

  3) Stein Baggersagen hvor en 1. års bankelev ikke ville have lavet den fejl. Alene sagens størrelse betyder, at den HAR passeret Straarups skrivebord.

  Alt dette har Kolding som bestyrelsesmedlem siddet og nikket ja til. Intet af dette har med finanskrisen at gøre: Det er fejl, der på et tidspunkt var brudt igennem – helt elementære fejl. En katastrofe af egen indavl!

  Nu sidder Kolding som direktør og fortsætter vanviddet. Læs Finanstilsynets inspektionsrapporter om hvordan dokumentation på lånesager bliver systematisk “forlagt”, hvordan lånesager bliver systematisk fejlkategoriserede.

  Her kommer en systematisk fejlrapportering til Nationalbanken – så grov, at Nationalbanken må ophøre med at notere CIBOR renten. Hermed har Danske Bank et aktivt engagement i LIBOR skandalen, som andre steder f.eks. i USA fører til, at der rejses tiltale.

  30/12 2011 saboteres kundernes overførsel af pensioner mm. En officiel begrundelse omkr. EDB, der er så meget løgn, at Finansrådet må rykke ud med en berigtigelse, der éntydigt peger på bevidst sabotage fra Danske Banks side.

  Vi har ikke set noget endnu: Det bliver nemlig til stadighed værre!

  Derfor må forfølgelsen af Kolding og Straarup aldrig høre op!

  Det er så udueligt og inkompetent, at der må være tale om ond vilje.

 4. Mange mennesker lever livet bagudrettet, og den viden som kommer med erfaring er ikke nødvendigvis den bedste og dog tror jeg at fremtiden kan blive bedre når vi bruger viden og fantasi fremadrettet!
  Ofte er det sådan at de klogeste er de som aldrig tager beslutninger som skal virke fremadrettet og det personlige ansvar har ofte ikke sammenfald med det økonomiske ansvar.
  Jeg tror ikke der er nogen ansvarlig ledelse som træffer beslutning uden dette er velovervejet med henblik på den bedste vej for investorerne og virksomheden herunder virksomhedens medarbejdere!
  Vi kan måske ønske os mere åbenhed og modspil eller samspil fra medarbejdergrupperne, således at de faglige organisationer bliver mindre egoistiske og mere samfundsgavnlige i det daglige arbejde, der er jo behov for et bedre overblik til gavn for helheden, såfremt vi fortsat skal udvikle frem for at afvikle danske arbejdspladser!

 5. Hr. Kolding var chef for verdens stoerste containerrederi
  fyldt med mennesker der kunne lide “kaeft, trit og retning”.
  Danske Bank er selv efter smaa danske forhold en stor
  bank fyldt med almindelige mennesker, der bliver bedt om
  at aendre bankens image, som er blevet totalt oedelagt.
  Det et to meget forskellige jobs, som kraever meget
  forskellige talenter.
  Hr Kolding er sikkert meget dygtig til logistik, osv. men
  det har selvfoelgelig intet at goere med Danske Banks
  problemer.
  Det er ikke Hr. Koldings fejl. Han har uden tvivl gjort det
  bedste, han kunne. Han bad sikkert ikke om det job. Han
  blev udnaevnt af Hr. Pram-Rasmussen!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *