Frank Jensen skaber job … i kommunen

Af Claus Skovhus 0

Frank Jensen, Københavns socialdemokratiske overborgmester, sagde i juni farvel til Claus Juhl, den administrerende direktør i Økonomiforvaltningen. Ifølge borgmesteren lykkedes det Claus Juhl at effektivisere, modernisere og professionalisere administrationen af Københavns Kommune.

Spørgsmålet er dog, om København virkelig drives som en mønsterkommune med høj effektivitet. Siden Frank Jensen blev overborgmester i 2009 har kommunen oplevet en stor tilstrømning af nye borgere.

Befolkningsvæksten er på næsten otte procent. Men Frank Jensen har også været god til at skabe nye job … altså i kommunen.

Antallet af kommunalt ansatte er steget med næsten 12 procent, hvilket svarer til 5.000 nye ansatte under Frank Jensens domæne.

Det lette argument er, at nye borgere kræver flere ansatte. Men ifølge ugeavisen Vesterbro Bladet er det ikke nødvendigvis rigtigt. Bladet har gennemført en analyse af effektiviteten i landets kommuner på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Analysen viser, at 54 kommuner har oplevet stigende indbyggertal. I 41 af disse kommuner er antallet af kommunalt ansatte faldet. I 13 kommuner er antallet af kommunalt ansatte steget. Københavns Kommune skiller sig ud som den kommune, der procentuelt har ansat flest nye medarbejdere.

Den store tilstrømning af borgere har gjort Københavns Kommune til en rig by. Som professor i økonomistyring, Per Nikolay Bukh, Aalborg Universitet, siger til bladet: »Københavns Kommune er landets rigeste kommune, derfor er der ikke samme incitament til at effektivisere.«

Det mest paradoksale er, at kommunens forhold til erhvervslivet dykker. Da Frank Jensen indtog borgmesterkontoret, satte han en række initiativer i gang for at forbedre erhvervsklimaet i kommunen.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med ekstern bistand til at analysere barrierer og komme med forslag til bedre vilkår for erhvervslivet.

Men lige lidt har det hjulpet og det på trods af, at kommunens økonomi aldrig har været stærkere.

I slutningen af juni kom det frem, at Københavns Kommune var styrtdykket med 22 pladser på listen over erhvervsvenlige kommuner. Kommunen ligger nu nummer 90. Kun otte kommuner leverer et ringere resultat.

Det er tankevækkende, at kommunen ikke fomår at eksekvere på ambitonen om bedre vilkår for erhvervslivet. Mulighederne burde ellers være bedre i en tid med økonomisk fremgang.

Men desværre slår vilkårene for erhvervslivet bundrekord, mens byen til gengæld kan prale med at være danmarksmestre i kommunalt jobboom.

Skriv kommentar

Kun fornavn og efternavn bliver vist i forbindelse med kommentaren. Dog skal alle felter med * (stjerne) udfyldes

Læs vilkår for kommentarer og debat på Berlingske Tidendes websites

RETNINGSLINJER

Berlingske ønsker at sikre, at debatten på b.dk føres i en ordentlig tone, som gør det inspirerende og udfordrende for alle at bidrage og deltage. Vi efterlyser gerne klare, skarpe, holdningsmæssige stærke indlæg med stor bredde og mangfoldighed og kritisk blik på sagen. Men vi accepterer ikke indlæg, som er åbenlyst injurierende, racistiske, personligt nedgørende. Sådanne indlæg vil fremover blive slettet. Det samme gælder indlæg, der ikke er forsynet med fuldt og korrekt navn på afsenderen, men som indeholder forkortede navne, opdigtede eller falske navne.

Vi opfordrer samtidig alle debattører til at gøre redaktionen opmærksom på indlæg, som ikke overholder disse retningslinjer.

Redaktionen

Yderligere info